Изкуствено езеро

Изкуственото езеро  - за изграждането ще се ползва фолио за оформяне на дъното, тъй като почвата на Шипка е пропусклива.
Полегатите брегове позволяват увеличение на граничната зона между две екосистеми - водна и суша.

Обитатели:
Comments