Строителство

Тук споделяме нашите премеждия, идеи, практически примери как да намалим въздействието си върху околната среда във области на
строителството и ремонти.
Стремим се да разглеждаме влаганите материали в целият им цикъл от производство, транспорт, опаковка, потребление и отпадъци след използването им, като ползваме политиката на ЕС за еко-маркировка, зелена политика на ??

В подменюто на тази страница са различните категории, като все още списъкът е мъниче.