Градина-гора (концепция)

Гората която дава храна, още известна като Градина-гора е елегантна идея, заимствана директно от добрата стара майка-земя. С Градината-гора можем съзнателно да приложим принципите на екологията към дизайна на домашни градини, които имитират екосистемата и функциите на гората, но произвеждат храна, гориво, влакна, фураж, торове, лекарства, и същевременно да се забавляваме. Това са високо продуктивни красиви места за хората и всички други животни, които изискват минимална поддръжка и тук ще разкажем как да направите своя като следвате нашия дизайн стъпка по стъпка. За да видите нашия дизайн  натиснете тук. Първо нека погледнем за какво става въпрос.


Какво представлява горското градинарство?

Горското градинарство е изкуството и науката на съчетаване на растения по начин, който подпомага изграждането на благоприятни взаимодействия, създавайки градинска екосистема, която е повече от сумата от нейните части. Можете да отглеждате плодове, ядки, зеленчуци, билки, гъби, други полезни растения и животни по начин, който имитира естествените екосистеми. Можете да създадете красива, разнообразна и високопродуктивна градина. Ако е създадена с грижа и дълбоко разбиране на екосистемните функции, вашата градина може да бъде и до голяма степен самоподдържаща се. В много от умерените климатични пояси на земята вашата градина скоро ще започне да се превръща в гора ако спрете да я управлявате. Ние хората работим здраво за да спрем сукцесията - като косим, плевим, копаем и пръскаме растенията. Ако сукцесионния процес е вятър, ние постоянно вървим срещу него. Защо да не опънем платната по посока на естествената тенденция на земята да отглежда дървета? Като имитираме структурата и функциите на горската екосистема, ние извличаме много ползи.

Защо да отглеждаме Градина-гора?

Макар че всеки горски градинар има различни цели, горското градинарство като цяло има три практически цели:
  • Високи добиви на разнообразни продукти като храна, гориво, влакна, фураж, торове, лекарства и забавление;
  • До голяма степен самоподдържаща се градина и;
  • Здрава екосистема.
Тези три цели взаимно се засилват. Например разнообразните посеви улесняват създаването на здрава, самоподдържаща се екосистема, а здравата градинска екосистема намалява нуждата от поддръжка. Но Градината-гора има и по-високи цели.

Както казва Масанобу Фукуока: "Крайната цел на земеделието не е отглеждането на култури, а култивирането и усъвършенстването на човешките същества." Какви градинари сме отразва нашия възглед към света. Крайната цел на горското градинарство не е отглеждането на култури, а култивирането и усъвършенстването на нови начини на виждане, мислене и действие в този свят. Горското градинарство ни дава опит на екологията в действие, учи ни на това как работи планетата и променя възприятията за самите нас. Горското градинарство ни помага да заемем подобаващото ни се място като част от природата а не като нещо отделно, намесващо се и доминиращо в естествения свят.

Къде можете да отглеждате Градина-гора?

Всеки с малко парче земя може да отглежда градина-гора. Създавани са в малки градски дворове и големи паркове, в предградия и малки парцели в селски ферми. Най-малката която сме виждали беше малък парцел 9 на 15 метра в близост до градски жилищен проект, а са възможни и още по малки градини. Най-голямата която сме виждали се простираше на 2 акра в селска изследователска градина. Градините-гори могат да съществуват на 2100 м надморска височина в Скалистите планини, в крайбрежието на Атлантика и в хладния Ню Хемпшир и Вермонт. Горското градинарство има дългогодишна история в тропиците, където има свидетелства за практикуването му от преди 1500 години. Въпреки че можете да отглеждате градина-гора в почти всеки климат, най-лесно това става в региони, където естествената растителност е гора и особено широколистна гора.

Горското градинарство не е задължително градинарство в гората, то е градинарство наподобяващо гората. Не е нужно да имате съществуваща гора ако искате да създадете градина-гора, но естествено можете да използвате гора. Горските градинари използват гората като метафора на дизайна, като модел на структура и функции, който се адаптира за посрещане на нуждите на човека на малко пространство. Въпреки че можете да създадете градина-гора на сянка, най-добре е ако мястото което използвате е слънчево, за да можете да получите добри добиви от плодове, ядки и повечето други продукти. Горското градинарство означава разширяване на хоризонтите на традиционното градинарство върху целия спектър от сукцесионната последователност от поле до гора и всичко между двете.

Екология


Градината-гора имитира структурата и функциите на горската екосистема - по този начин се постигат високи добиви на разнообразни култури, самоподдръжка и здрава екосистема. Затова е от особено значение да разбираме горската екология и как тя може да се използва в нашия дизайн. Ключови са четири аспекта от горската екология: архитектура на съобществата, социална структура на екосистемата, структурата на подземната икономика и как съобществата се променят с течение на времето, което е известно още като сукцесия. По-долу следва кратко описание на всеки от тези аспекти и примери за тяхното влияние върху дизайна и управлението на градината.

Архитектура

Противно на преобладаващите виждания за горското градинарство, различните етажи на растителността са само една от архитектурните черти, важни за дизайна на градината-гора. Структурата на почвата, подредбата на растителността, гъстотата на растителността и разнообразието също са изключително важни. Всички тези пет елемента на архитектурата оказват влияние върху добивите, здравето на растенията, динамиката на болести и вредители, изискванията за поддръжка и общия характер на градината. Например научни изследвания показват че структурното разнообразие на горската растителност увеличава разнообразието на птици и насекоми и балансира популациите на насекоми вредители - независимо от разнообразието на самите растения. Научавайки как и защо се групират растенията в природата и какъв е ефектът от различните видове разнообразие върху функциите на екосистемата може да помогне неимоверно на горския градинар.


Социална структура


Уникалните наследени нужди, физически характеристики, поведение и стратегии за адаптация на даден организъм определят взаимодействията му с околните и с неживата природа. Те също определят различните роли, които организмът играе в своята общност. Хранителната верига е ключова структура на общността, която зависи от характеристиките на всеки вид. Организмите формират и различни "гилдии" които разпределят ресурсите за да намалят съперничеството и да създадат мрежи за взаимопомощ.

Когато създаваме градина-гора, ние избираме растения и животни, които ще създадат хранителна верига и структура от гилдии, независимо дали го осъзнаваме или не. Добре е да създадем тези структури съзнателно, така че да увеличим шансовете си за създаване на здрава, самоподдържаща се и високо продуктивна градина. Например, по-голяма част от слънчевата енергия усвоена от естествените горски хранителни вериги, изгнива. Ние можем да усвоим част от тази енергия за наша полза като отглеждаме ядливи и медицински гъби, повечето от които обичат сенчести условия. Можем да създадем гилдии за споделяне на ресурси като включим растения с различен толернас към светлината в различните растителни етажи или като смесим дървета с единични дълги корени като орехови видове с видове с плитки корени като ябълки и круши. Можем да създадем гилдии за взаимопомощ като се погрижим опрашителите имат източник на нектар през целия сезон на разтеж. Погелдът върху структурата от гилдии на екосистемите предоставя ясни насоки за дизайн, както и за изследвания на много аспекти на агроекологията.

Подземната икономика

Делата на "подземната икономика" на природата са мистерия, но динамиката на тази екосистема е ключова за развитието на всички сухоземни съобщества. Каква е анатомията на самовъзобновяващото се плодородие на почвите? Как корените на растенията взаимодействат едни с други и с околната среда? Каква роля играят микробите и други почвени организми в нашата градина-гора и как да си взаимодействаме с тях?

Растенията са основен компонент на структурата, която създава самовъзобновяващо се плодородие на естествените екосистеми. Те извличат първичните хранителни вещества от почвата и енергизират цяла мрежа от растения, почвена органична материя, почвени организми и почвени частици, които събират, концентрират и създават консервативен кръговрат на хранителните вещества. Поддържането на многогодишна растителна покривка значително подпомага този процес. Същевременно растения като черния оман (Symphytum officinale), които са "динамични акумулатори" концентрират избирателно минерални хранителни вещества в листната си маса, като ги добавят към почвата всяка есен. 

Доброто разбиране на динамиката на корените на дърветата и билките е от изключително значение за дизайна и управлението на градината-гора. Какви структури образуват корените, защо и кога? Повечето от корените на овошките растат в горния метър почва, но се оказва че овошки, чиито корени успеят да пробият на дълбоко в почвата раждат повече плодове по-редовно, устояват по-добре на болести и вредители и живеят по-дълго от онези с плитки корени. Затова е много полезно да се подготви почвата предарително преди засаждане. Доброто разбиране на кореновите системи е здрава основа за подходящ избор на растения и дизайн на многокултурна градина.

Почвените организми изпълняват многобройни важни функции в горските и градински екосистеми, а ние можем лесно да нарушим работата на тези съюзници с необмислени действия. За щастие, основните принципи на горското градинарство като мулчиране и оставяне на почвата необезпокоявана, предоставят необходимите условия на нашите малки приятели. Но добрата подготовка на почвата може да помогне значително. Например сбитата или лошо дренирана почва може значително да попречи на развитието на здрави почвени хранителни вериги и съответно на добрата градина-гора. Доброто разбиране на почените хранителни вериги ни помага да разберем как да управляваме здрави микоризни гъбни популации и как да сме сигурни че азото-фиксиращите растения действително изпълняват своята почвоизграждаща роля.

Сукцесия

Екосистемите са динамични и постоянно се променят. Сукцесията на растенията преди се разглеждаше като промяна в съобществата от "незрели" етапи до "зряла" "климаксна" общност типична за даден регион, като превръщането на поле в храстово местообитание и след това в дъбово-орехова гора. Но през последните години се създават нови модели, които по-добре описват сложната реалност на промяна на растителните съобщества. Сукцесията на растенията не е линейна и се случва парче по парче в екосистемата и рядко екосистемите стигат до климксно или равновесно състояние. Най-различни смущения са естествена част от сукцесионния процес - бури, пожари, атаки от насекоми, човешка намеса. Независимо от това, линейната сукцесия и валиден модел при дизайна на сукцесията на градината-гора, както и всички други  дизайни, които имитират сеитбообръщението в градината или отговарят на постоянно сменящия се танц, определян от силите, нуждите и капризите на момента.

Въпреки че практическото приложение на тези нови теории за сукцесията е малко мъгляво, това което знаем е, че най-продуктивните фази на сукцесията са по средата - храстови местообитания, мозайки от стари поля и гористи местности - не задължително напълно развити гори. Също така повечето от дървесните видове, които използваме, са адаптирани към такава среда със средно ниво на сукцесия. Затова най-продуктивната гора-градина най-вероятно няма да включват гъстото горско покривало на горите от късните сукцесионни етапи, а ще включват смесица от дървета, храсти и билки, заемащи едно и също пространство в зони с различна гъстота и характер. Теорията на сукцесията ни учи и на много различни подходи за ръководене на сукцесията в нашите градини.

Дизайн


Най-просто казано, дизайна на градината-гора е избиране на какви растения да се посадят в градината, къде и по кое време. Но тези прости действия трябва да създадат подобната на гора структура и функции, които търсим и трябва да постигнат целите на дизайна. Затова процесът на дизайн на градината-гора трябва да е подкрепен с много информация, за да бъдат постигнати дори и средно сложни цели. Затова започнете като набележите целите си и оцените пространството, с което разполагате. След това можете да изберете и приложите различни дизайни, екологични принципи и да изберете растения по такъв начин, че да интегрирате целите си и мястото в едно цяло. Предизвикателството е да се съчетаят елементите от дизайна, за да се създаде динамика на екосистемата, която ще доведе до желаните условия за високи добиви, максимална самоподдръжка и максимално екологично здраве като естествени продукти от екосистемата. Можете да използвате дизайн, почерпен директно от естесвените екосистеми или да измислите свои елементи за справяне с конкретни проблеми. Дизайнът произтича и от изискванията на целите, които сте си поставили и от характеристиките на мястото, с което разполагате. Целите ръководят анализа на мястото, който от своя страна разкрива правилния дизайн.

Препоръчваме да направите своя дизайн на хартия, поне първоначално, така че да направите колкото искате грешки там и да ги поправите преди да действате реално. Дизайнът на място също върши работа ако предпочитате да избегнете процеса на картиране. Внимателният дизайн на растоянията между растенията е от ключово значение. Саденето прекалено нагъсто е една от най-честите грешки на горските градинари. Надяваме се, че процесът на дизайн ще ни помогне да избегнем такива често срещани грешки и да се натъкнем на нови и по-интересни, така че да се учим от опита.

Практика


Добрата подготовка на мястото е от ключово значение за засаждане на вашата градина-гора. Анализът, който сте направили ще ви помогне да разберете ограниченията на мястото, с което разполагате, за да решите дали и как да го промените или как да се адаптирате към съществуващите условия. Например сбитата почва е често срещана в градските, крайградски и дори селски места и може значително да ограничи растежа на корените, движението на водата в почвата и здравето на почвените организми. Двойното копане, орането със специален плуг и радиалното транширане, както и други техники могат да ви помогнат ако почвата е много сбита, а лесното мулчиране на почвата и засаждането на многогодишни растения с дълбоки корени ще се справи с леко сбитата почва. Други често срещани предизвикателства пред подготовката на мястото са лоша структура на почвата, плитък почвен слой, сол от пътищата и упорити плевели.

Добрия избор на видове, саденето и мулчирането също могат да имат дългосрочни ефекти за здравето и продуктивността на растенията.  Много от дървесните видове са пресаждани много пъти и могат да имат изтънели, кръгови или повредени корени, които могат да доведат до стрес за растението и дори до смърт. Внимателно огледайтерастенията преди да ги купите, за да се уверите в добрата коренова система или купувайте изкоренени растения, за да видите цялата коренова система преди да ги посадите. В почви с фина структура краищата на дупката, в която садим често се превръща в гладка, непробиваема повърхност като естествена част от процеса на копаене. Това може значително да ограничи растежа на корените и да предизвика събиране на вода в дупката. Разбиването на краищата на дупката позволява на корените и водата да достигнат до обкръжаващата почва. Това трябва да стане рутинна практика при садене, както и правилната дълбочина на садене, правилната дълбочина на мулчиране и ефективните техники за мулчиране.

Веднъж щом градината е засадена, започва най-дългата и удовлетворяваща фаза на горското градинарство: управление, събиране на реколтата и коеволюция. Може би най-трудната част от тази фаза е да се научим да правим по-малко и да оставим системата сама да се погрижи за себе си, както и да знаем кога и как да се намесим. Тези въпроси, обаче, са част от процеса на промяна на съзнанието от контрол към съзидателно участие като част от естествената система. Като наблюдаваме себе си и нашата градина през танца на сезоните, ще се научим за най-ефективните начини да насочим еволюцията на екосистемата на нашата градина, ще избираме и отглеждаме още по-прекрасни растения във всички ниши на градинската екосистема и ще започнем да реализираме целия потенциял на горското градинарство като инструмент за културна и лична еволюция и оцеляване в един свят след петрола. Добре дошли в приключението!

Добрата информация за видовете растения, животни и гъби и техните екологични характеристики е ключова за добър дизайн на градината-гора. Ще ви трябва информация за размера, формата и навиците на растенията, тяхната коренова система, издръжливост, толерантност и препочитания, както и за естествените им местообитания, използване от човека и екологични функции. Важно е да имате и информация за дизайн на местообитания за благоприятни животни като насекоми, жаби, саламандри и птици. В идеалния случай тази информация ще е достъпна в разнообразни формати и нива на детайли, които да ви помогнат в различните етапи на процеса на дизайн. Приложенията към "Ядливи горски градини" предоставят информация за повече от 600 полезни видове растения и животни за дизайна на вашата градина.
Subpages (1): Градина-гора
Comments