Нулево въздействие

Тук споделяме нашите премеждия, идеи и практически примери как да намалим въздействието си върху околната среда.
Основният принцип, от който се ръководим е че е елиминиране на боклука ! Всеки остатък след един процес е ресурс за друг процес.
Според Black's Law речник дефиницията за боклук е разваляне, разрушение извършено или позволено върху земи, къщи, градини, дървета от ползвателя.....което води до трайно увреждане.
С други думи боклукът не е нещо което може да се рециклира, боклукът е трайно увреден материал, а ресурсите и остатъците се рециклират. 1

За да оценим какво е въздействието ни, разглеждаме влаганите материали/използвани продукти в целия им живот (от люлка до люлка) - производство, транспорт, опаковка, потребление и остатъка, наречен боклук след използването им.
За да намалим въздействието си, помага да мислим отзад напред:
1/ Какво ще се случи след употребата на съответния материал/продукт. Можем ли да рециклираме опаковката и отпадъците?
2/ Възможно ли е да използваме налични материали или материали/продукти втора употреба (така спестяваме целия разход на енергия за производство, транспорт, опаковка)
Тук в центъра гледаме накриво на всички донесени лакомства в найлонови опаковки, тъй като засега рециклираме опаковките в София (когато има курс натам). По подробна информация относно принципите, от които се ръководим ще намерите в Зелената Политика на Центъра.

Категории
:
Вода
Храна и Градина
Строителство

1
По Джозеф Дженкинс "The Humanure Handbook."