Mомчил Стоянов
Стремя се да живея в пълнота. Случва се спонтанно, когато оставя назад лични очаквания, желания и страхове и просто работя здраво за цялото. Понякога си напомням, че аз съм само един, а другите са толкова много.. Без амбиция или корист, а отпускане във възможността да дариш щастие на другия.

   Градините и въобще връзката ми със земните елементи е от малък. Винаги съм пазил и подхранвал живота, а сегашната ситуация е предизвикателна. Затова възможността да работя с интелигентни, свободни и отговорни хора, за мен е чест.

Comments