Програма Воден Пермаблиц

  Дата     
 Сутрин (9:30-13:30)    Следобед (14:30-17:30)
 Април 1
    Пристигане в Пермашип (до 18ч.)
Регистрация, вечеря, отмора и запознанство в неформална обстановка.
 Април 2
Запознанство един с друг
Съхранение и улавяне на вода - Защо и как
  Изчисление на валежите, оразмеряване на резервоарите. Създаване на преливник и преливен маршрут. Важността на мулчирането
  Април 3
Измерване на релефа. Изграждане на лъкатуш. Използване на водата от общинската система за напояване - Изграждане канали и насочване на водата към градината гора.   Насочване на водния поток в зеленчуковата градина и проектиране и въвеждане на система за дрениране на водата в издигнати лехи.
 Април 4
Прокопаване на канал за сивата вода
Изкопаване на малко изкуствено езеро
  Събиране на глина от местен източник и експеримент с водозадържащите качества на глината.(изкуствено езеро и канали)
 Април 5
Отклоняване на водата изтичаща по пътя в градините

План за поддръжка на водната система. Въпроси и отговори.Заключение.
* Ще има среща на Приземни хора фейсбук група, паралелно с Водния пермаблиц. За подробности
Вечерите: филми, диапозитиви, презентации (по желание) и музика.
Comments