Принципи на успешното улавяне на водата1. Започнете с продължително и внимателно наблюдение.

Използвайте всичките си сетива, за да видите накъде тече водата и как. Кое ще проработи? Кое не? Спрете се на успешния вариант.

2. Започнете от най-високата точка на вашето пространство и работете в посока надолу.
Водата се движи надолу по наклона, така че събирайте вода във високите точки за по-бърза инфилтрация и лесно, задвижвано от гравитацията, разпределяне. Започнете от върха, където водата има по-малък обем и скорост .

3. Започнете по прост и обикновен начин. 
Работете в рамките на човешките възможности, така че да можете да построите и поправяте всичко. Много малки стратегии са далеч по-ефективни от една голяма, особено когато се опитвате да инфилтрирате вода в почвата. 

4. Забавете, разпръснете и инфилтрирайте водния поток. 
Вместо да оставите водата да се излива ерозивно върху земната повърхност, направете така, че тя да се зъдържи, да се "разстели" наоколо и да се инфилтрира в почвата. Забавете я, разпръснете я, оставете я да попие.

5. Винаги планувайте маршрут на преливане и управлявайте преливането като ресурс.
Направете така,че винаги да разполагате с маршрут на преливане за водата, в случаите на изключително проливни дъждове, а където е възможно, използвайте преливането като ресурс.

6. Увеличете възможно най-много живото и органично почвено покритие.
Създайте жива гъба, така че уловената вода да се използва за създаване на още ресурси, докато способността на почвата да инфилтрира и задържа водата значително се подобри.

7. Увеличете възможно най-много благоприятните връзки и ефикасност чрез "натрупващи функции".

Накарайте вашите стратегии за улавяне на вода да направят нещо повече от просто задържане на водата. Вадите могат да се удвоят като високи и сухи повдигнати пътеки. Могат да се поставят растения за охлаждане на сградите през лятото. Растителността може да бъде подбрана така, че да предоставя храна.

8. Постоянно подлагайте на пре-оценка системата си "крива на обратната връзка"

наблюдавайте как вашата работа влияе на мястото, като започнете отново с първия принцип. Направете всички необходими промени, като се ръководите от тези принципи.


Настоящите принципи са същината на успешното улавяне на вода. Те са приложими еднакво за концептуализация, проектиране и изпълнение на всякакви улавящи вода дизайни.    Трябва да включите всички принципи, не само любимите ви, за да можете да реализирате пълния потенциал на мястото. Използвани заедно, тези принципи значително увеличават успеха, драматично намаляват грешките, и ви дават възможност да адаптирате и включите широк кръг от стратегии, за да отговорите на нуждите на мястото. Докато принципите остават постоянни, стратегиите, които използвате, за да ги постигнете се променят съгласно специфичността на всяко едно място.

Original Source Brad Lancaster  Rainwater Harvesting for Drylands and Beyond 

Comments