Воден Пермаблиц - Записки и отзвук
PicasaWeb Slideshow   
Надявам се, че също като нас, всички вие все още пазите скъпи спомени за Пермаблиц. Ако се нуждаете от освежаване на паметта относно това, което научихме заедно, ето и обещаното резюме. Настоящото резюме ще разгледа техниките за Събиране на дъждовна вода и напояване, които приложихме на място,  както и причините за това. Нека да започнем с опресняване на осемте принципа на Събиране на Дъждовна Вода.
За повече информация, кликнете върху заглавията в удебелен шрифт. 

 

 Принципи на успешното съхрание на дъждовна вода

Натиснете по-горе, за да разгледате

Настоящите принципи са взети от книгата на Брад Ланкастър: "Улавяне на Дъждовна Вода за Пустини и Отвъд" и се оказаха особено полезни за нас при оформянето на нашето място.

 Качества на дъждовната вода (източник Кирил Груев)

Информация за дъждовната вода, кръговрат на водата, pH, мулчиране, предоставена от един от участниците в пермаблица, за което благодарим!Измерване на контури с помощта на А-образна рамка и Bunyip

Натиснете по-горе, за да разгледате

Първото нещо, което демонстрирахме беше как да се измери наклона на терена и да се намерят контурите. Това направихме като построихме обикновени, но ефективни инструменти, А-образни рамки и Bunyips.Натиснете по-горе, за да разгледате

Следвайки принцип 3, започнахме с нещо просто и малко - мулчиране на дърветата и зоните където отглеждаме растения.
Лъкатуши

Натиснете по-горе, за да разгледате

Като използвахме викодата от общинската напоителна система, ние вревърнахме пътеките около лехите в канали и където е възможно в  така наречените лъкатуши (swales), които да задържат водата и да й помагат да проникне в почвата, готова за усвояване от нашите растения. Също така създадохме малки  лъкатуши, подобни на бумеранг около дърветата, които да насочват водата към корените на дърветата. След коеото положихме семена и пресадихме растения около лъкатушите, за да укрепим нарушената почва от копането около  лъкатушите. Радваме се да споделим, че в момента растенията, засадени около лъкатушите  се развиват много добре.    Изчисляване Дъждовната Вода и Разположение на Резервоарите 

Натиснете по-горе, за да разгледате

Друга важна част от нашето оформление беше да уловим дъждовната вода и да я съхраним, за да може да се използва в градината през сухите периоди. Изчислихме очакваните количества на валежите и поставихме резервоарите на местата им, като взехме предвид преливните маршрути.   След Пермаблиц, ние сменихме олуците на покривите на едната къща и събрахме около 1500 L в пластмасови бидони само за два валежа. Напояването на растенията с тази вода носи голямо удовлетворение, а превъзходното качество на водата означава, че растенията също са доволни.  Местоположението на нашия резервоар и неговия капацитет бяха поставено единствено за напояване на растенията в градината. При наличието обаче на по-голям резервоар и филтрация, ще започнем да събираме дъждовна вода и за домакинските си нужди. Още за четене и връзки

http://www.recycleworks.org/greenbuilding/sus_retainingwater.html

http://www.rainwaterharvesting.org/Urban/Components.htm

http://www.appropedia.org/Original:Rainwater_harvesting


Надяваме се тази информация ви е полезна и до скоро виждане пак в Шипка!


За информация за следващия ни курс тук