Програма

  Сутрин     (9:30-13:30)
  Следобед (14:30 -17:30)
 Вечер (8:30-10:00)
 3ти юни       
 
  Пристигане в Пермашип (около 18:00)
 Регистрация, почивка и вечеря
 
 4ти юниЗапознаване с мястото и логистика
Пермакултура. Дефиниция, история, сравнение с устойчиво развитие. (т)
Принцип на относителното местоположение и заплитане на мрежата на общността. (п)
Принципи на пермакултурата (т)
Пермакултурни Принципи (т)

 Упражение по проектиране (п)
Изграждане и засаждане на дъждовната градина (п)
Изграждане на компостна купчина - гореща! (п)
- мултимедийна презентация - модели в природата - 45мин
- НЧ Бъдеще Сега - филмче "Децата и водата" (10мин) 
- ? 30мин
5ти юни                
Принципи продълж. (т)
Упражение по наблюдение (п)
Принципи продълж. (т)
 Упражение по проектиране (п)
Изграждане и засаждане на лъкатуш (п)

арт вечеринка в посетителския център (18-19ч.)
-  мултимедийна презентация - модели в природата (продълж- 45мин)
- ?
 6ти юни

Въведение в сивата вода. Защо, кога да не използваме, елементи на система за пречистване на сива вода (т)

Процес на проектиране. Оценка на възможните системи. Някои прости дизайнерски практики (т)
  Изграждане на система за сива вода (п)
 
 - водни култури - видео (40мин) 
- ?- 30мин
- ?- 30мин
 7ми юниХранителна мрежа на аквакултурите Избор на подходящи култури. Ограничаващи фактори (т)
 Изграждане на изкуствено езеро. (от гума от камион) (п)
Въпроси и отговори. Обобщение
 
 8ми юни Курсът приключи, ако желаете да останете като доброволец, говорете с нас
   

(т) - теория

(п) практика

Закуска - 8:00-9:00

Обяд - 13:30-14:00

Вечеря 18:30-19:30


Вечерите са отворени за допълнителни презентации. Може да добавите на ръка, ако желаете да се включите с филм или презентация след въпросителните. 

Comments