Подробна информация Пермакултурен Дизайнерски Курс


72-Часовия Пермакултурен дизайнерски сертификационен курс  е създаден от Молисън, за да разпространи знанието за екологично проектиране по света. Съдържанието е организирано така, че да се засегнат всички основни теми, но ограничено, за да може да се побере в 2 седмици. Програмата се основава на 14те глави на книгата Permaculture: A Designers Manual на Бил Молисън, както следва: 
 • Въведение
 • Концепции и теми в проектирането (дизайна)
 • Методи на проектиране (дизайн)
 • Разбиране за модели/форми/шаблони (patterns)
 • Климатични условия
 • Дървета и техният енергиен обмен
 • Вода
 • Почви
 • Наземни (изкопни) работи и ресурси. 
 • Влажните тропици
 • Стратегии за сухи региони
 • Региони с влажен и студен климат 
 • Водни култури
 • Стратегии за алтернативна нация

Учебната програма на The TreeYo също разглежда подробно теми като цялостно управление на системи с добитък, строителство с естествени материали, съхранение на храни чрез ферментация и закваски. 

Нашата цел като пермакулурни учители е да улесним учебния процес  чрез експериментално учение и практически упражнения. Всеки участник завършва курса като създава и презентира проект пермакултурен дизайн за реално място на базата на придобитите знания и умения по време на курса.  Сертификатът по пермакултурен дизайн ви дава възможност да преподавате пермакултура под всякаква форма с изключение водене на пермакултурния дизайнерски курс като основен учител, за което ще е необходимо и да се дипломирате.


Graduation Photo from Malaysian PDC
Малайзия - снимка при завършване на PDC курса 
Ние сме разработили програмата на базата на нашето обучение като учители  и опит в предишни курсове и в съответствие с международната учебна програма.  Ние се стремим да достигнем по-широк кръг от хора, като предоставяме тази ценна информация на достъпна цена без да правим компромис със стандартите на международната учебна програма. 

Учебна програма 

Седмица 1

Програмата е сходна с повечето курсове по света и се състои от 4 сесии по време на деня и една вечерна сесия. Вечерната сесия е обикновено презентация или филм. Първата седмица е изтъкана от практически занимания, лекции, интерактивни упражнения и филмов материал и представлява изграждане на основата, необходима да подготви студентите за втората седмица, когато започваме да работим по дизайнерските проекти. Започваме курса с упражнения за създаване на общност, след което се гмуркаме директно в основните принципи на пермакултурата. Тези първи дни са основани на изучаване на методите на проектиране, разгледани подробно в книгата Въведение в Пермакултурата, която е преведена и на български език. В тази първа седмица са  включени полеви изследвания с цел изследване на моделите в природата (patterns), което е  изключително полезно за да възстановим  или усетим по-силно връзката с природата. Останалата част от седмицата е посветена на почвите, водата, дърветата и неразривните връзки между тях. 

Седмица 2

Втората седмица е посветена на различните екосистеми в природата и на различията в проектиране спрямо климатичните особености.  Основният фокус на седмица 2  са дизайнерските проекти, по които всички участници започват да работят. Ще бъде отделено време за работа в групи по проектите. Тук включваме останалите глави от книгата като водни култури, пермакултурата в града и създаване на общности,    Накрая на тази седмица има отделено време за презентация на проектите - около 35-40мин на група. Тази последна вечер прераства във вечер на талантите, което е начин да отпразнуваме завършването, както и за преговор на някои от научените нови умения. Приветстваме специални костюми и откачени представления.   Последната сутрин е посветена на получаване на дизайнерския сертификат и дискусия на следващите стъпки в света на пермакултурата. 

Програмата непрекъснато се променя, тъй като използваме всяка нова информация за подобрения. Също така програмата се различава в зависимост от климатичните, културата и ресурсите на конкретното място,  където курсът се преподава. Ние чувстваме, че програмата отразявам пълно учебната програма, която Бил иска да види, съчетана с нови учебни техники, за да се използват разнообразни учебни методи. Целта ни е да помогнем да се възобнови връзката между хората и природата, да припомним на хората, че природата е най-изобилния източник на вдъхновение и да споделим заедно хубави моменти. 


Учебен стил
Ние използваме принципите и философията на пермакултурата като основа на преподавателската методика. Използвайки принципите на пермакултурното проектиране ние се стремим да интегрираме модела на природните системи в учебния процес. Пермакултурата ви дава нов чифт очи, с които да наблюдаваме света около нас и да оценим нашата роля в него.  Нашите учебни методи стъпват на Обмислено и продължително наблюдение, и така ние развиваме този нов подход по- задълбочено. Стремежът ни е по време на курса да изпълним етичните намерения на пермакултурата - Грижа за Земята, Грижа за хората и Разпределение на излишъка - в класната стая и в нашите общности. 
Освен фокуса към възстановяване на околната среда, ние работим върху изграждане на общност и социална справедливост като основни компоненти на пермакултурната визия. 
По време на курса ние насърчаваме самонаблюдение и оценка, като отчитаме процеса на промяна до която те водят във всички нас, в отговор на нашата нужда да създадем устойчива система на живот - вътре в нас и около нас. 
    Като фасилитатори, целта ние е да премахнем границата между ученик и учител, която се ползва в стандартните образователни институции и да отворим очи за възможностите за учене един от друг и от средата около нас, които курсът предоставя. 
Нашата роля като фасилитатори е роля  да насочваме учебния процес на базата на 72-часовата учебна програма,  едновременно с което давайки възможност на участниците да натрупват сами знанията и да осъзнават наученото.   
Използваме разнообразни учебни подходи - лекции с визуални изображения, материали за четене, интерактивни игри и презентации, филми, материали за прочит самостоятелно, дневници и практически занимания, за да дадем възможност за усвояване в зависимост от индивидуалните нужди на  участниците и за да създадем динамично преживяване в нашата общност. 
 

Практически заниманияСтроителство с естествени материали

Строителство с естествени материали, създаване на компостен материал готов за ползване за 1 месец, размножаване на растения, приготвяне на хормони за растеж, съхранение на храни посредством ферментация, пластово мулчиране, ферма за червеи 


Как да ползваме А -рамка - лесен начин за
установяване на точки с еднаква кота за създаване на 
лъкатуш (swale)
Comments