Празника на Шипка - 13-14-15 август 2011Permaship  ви кани на 
Празника на Шипка

13ти август 
11часа - Откриване на Панаир на занаятите. Пермашип ще участва с  библиотека, информация, книги, продукти от градините. 


18часа - Празник на площада. Оркестър и ансамбли. за повече информация 

permaship2[at]gmail [dot]com
14ти август 
16:30 Представяне на книгата на Георги Матамов. 
17:30 Изложба-Представяне на дейността на Пермашип. Скици на студентите от курса по пермакултурен дизайн на тема "Обновяване на Центъра на град Шипка" 

 В Галерията  на Читалището


18:30 Изложба на занаятите в Чирпанлиевата къща


15ти август 

Служба в църквата Света Богородица. 
Comments