Дизайнерски принципи (методи)

1. Относително разположение 
2. Всеки елемент изпълнява повече от една функция
3. Всяка функция се изпълнява от много елементи
4. Енерго-ефективно планиране (Зони, сектори и склон)
5. Биологични ресурси
6. Енергийни кръговрати
7. Малки интензивни системи
8. Последователност и еволюция
9. Разнобразие
10. Ефект на границата
11. Други принципи


Comments