Етика и принципи

Принципи и етика - Пермакултура

Етика

Грижа за Земята

Грижа за хората

Справедлив дял – поставяне на ограничения и раздаване на излишека

Основата на пермакултурата е поемане на лична отговорност за собственото ни съществуване и това на децата ни. Нашата работа като пермакуултуристи е насочена към предотвратяване изтичането на енергията, преди тя да е задоволила основните нужди на системата. 

Сътрудничество, а не конкуренцията е самата основа на бъдещото оцеляване на съществуващите форми на живот.

Пермакултурни Принципи – Молисън

1.      Наблюдение – използвайте дълго и обмислено наблюдение отколкото протяжен и необмислен труд.

2.      Относително местоположение. Елементите във всяка система се разглеждат относително спрямо останалите елементи, а не изолирано.

3.      Всяка функция се обслужва от много елементи.

4.      Резервираност. Добрият дизайн предвижда всички важни функции да продължат да функционират, дори един или повече от елементите в дизайна да излезе от строя. Проектирайте резервни варианти. 

5.      Всеки елемент се захранва от много функции. Всеки елемент, който включваме в дизайна, представлява система, избрана и разположена по такъв начин, че да изпълнява колкото се може повече функции.

6.      Местен фокус: "Мислете глобално - действайте локално. Отглеждайте вашата собствена храна, сътрудничете със съседите. Ефективна общност, а не самодостатъчност. 

7.      Разнообразие. Като основно правило, когато устойчивите системи достигнат зрялост, те стават все по-разнообразни и в пространството и във времето. Съществена е сложността на функционалните връзки между елементите, а не броя на самите елементи. 

8.     Използвайте биологичните ресурси: Ние знаем, че живите неща се възпроизвеждат и развиват своята наличност във времето, с помощта на други съвместими елементи. Използвайте и пазете биологичния интелект.

9.      Една калория вътре/Една калория навън. Не изнасяйте или консумирайте повече биомаса, отколкото създаденият въглерод от слънчевия бюджет. 

10. Stocking: Намиране на баланса между различните елементи, за да предотвратим един от тях да завземе останалите. Какво количество от един елемент е необходимо да бъде произведено, за да задоволи нуждите на цялата система?

11. Stacking: Многоетажни функции за всеки един елемент (stacking functions). Многоетажен градински дизайн (например асма, градина гора, лози, покривни растения) (stacking - подреждам един върху друг)

12. Приемственост. Отчитайте, че някои елементи подготвят почвата за други системи, които в бъдеще пък ще подкрепят други елементи (например последователно засаждане) 

13. Използвайте наличните ресурси. Определете кои ресурси са налични и влизат в системата самостоятеятелно и максимизирайте тяхното използване. 

14. Ефектът на покрайнините. Екотоновете са най-разнобразната и плородната зона в една система. Две системи се обединяват в трета в граничната зона помежду тях, като тази трета система е по-разнообразна от първите две, например покрайнините на езеро, гора, ливади,

15. Eнергийно рециклиране: Добивът от системата е проектиран, за да захранва нуждите на пространството и/или тези на местния район.

16. Малкомащабни интензивни системи: започнете в малък мащаб и създайте система, която е управляема и носи висок добив. 

17. Направете най-малката промяна, която води до най-големия резултат. Колкото по-малка промяна се създава, толкова по-малко енергия се използва, за да функционира системата.  

18. Стратегия за засажадане: - 1во - местни видове, 2ро- доказани екзотични, 3то - непознати екзотични - внимателно и с много наблюдение. 

19. Работете с природата. Подпомагането на природните цикли допринася за висок добив и по-малко работа. 

20. Подходяща технология. Същите принципи се отнасят и до готвене, осветление, транспорт, отопление, канализация, вода и други подобни. 

21. Закон за възращаемостта. Каквото и да вземем, трябва да го върнем. Всеки един предмет трябва да осигурява своята подмяна. 

22. Стрес и хармония. Под стрес разбираме възпиране или насилване на естествена функция. Под хармонията разбираме интеграция на добавени и естествени елементи в комбинация с лесно задоволяване на основните нужди. 

23. Проблемът е решението. Ние сме проблемът, ние сме решението. Превърнете ограниченията в ресурси. Грешките са инструменти за научаване. 

24. Добивът от една система е практически неограничен. Единственото ограничение относно броя пъти, един ресурс може да бъде използван е ограничената информация и въображение на дизайнера.

25. Разпределение на добива във времето. Принцип на седемте поколения. Можем да използваме енергия, за да създаваме системи, при условие, че за времето на тяхното съществуване,  се създава повече енергия отколкото е необходима, за тяхното създаване и поддръжка.

26.   Политика на отговорност (отказ от власт): Ролята на успешния дизайн е да създаде система, която се самоуправлява. 

27. Принцип на хаоса. Хаосът и хармонията създават енергия. Хаосът консумира енергия без да има полза. Подредеността е поддържан хаос. Хаосът има форма, но не е предвидим. Усилването на малките флуктуации. 

28. Eнтропия: При сложните системи, хаосът има увеличаващ се ефект. Ентропията и жизнената сила са стабилна двойка, която поддържа вселената до безкрайност. 

29. Mетастабилност. За сложна система да остане стабилна е необходимо да има малки късчета хаос в нея. 

30. Eнтелехия:  Принципът на генетичната интелигентност, например - розата има бодли, за да се защитава. 

31. Заобиколени сме от безкрайни възможности.

32. Дръжте водата и плодородието колкото е възможно по-високо (надморска височина) на терена, от там нататък е само по нанадолнище.

Comments