Къщи от трамбована земя

    През последния ден от нашия Курс Лято 09, ние построихма малка стена от трамбована земя, която в близко бъдеще ще бъде част от заслон и място, определено за отмора върху нашита земя. Тук излагаме последователността от събития, но преди да продължим, предоставяме ви малко обща информация, свързана с трамбованата земя.

    Трамбована земя, също известна като  pisé de terre или просто pisé, е техника, използвана за построяване на стени, чрез използване на сурови материали като кал, варовик, вар и чакъл. Това е древен метод за строителство, който се радва на възход през последните години, тъй като хората вече търсят по-устойчиви строителни материали и естествени строителни методи. Поради характера на използваните материали, трамбованата земя е невъзпламеним, термично изолиращ, както и много здрав и устойчив материал. Допълнително предимство е ниската му себестойност и факта, че това е един много прост начин за изграждане на стени.  първичен източник Wikipedia
    Нашият проект "Трамбована земя" беше една много проста демострация и експеримент, за да се види как работи, но е доказано, че посредством тази техника са изградени фантастични постройки. Най-старите запазени сгради от трамбована земя са на около 8000 години, и са били построени в райони с малък брой дървета, като например древните градове-държави на Месопотамия; Римляните от своя страна са въвели тази техника в Европа. Тя също е била използвана при изграждането на Великата Китайска Стена.

 
Първата стъпка беше построяването на скеле-форма, в което да се постави пръстта докато бъде компресирана.  
   
Следващата стъпка беше да изкопаем основите за стената -които бяха дълбоки 30 см, 45см широки и 150см дълги. След това ги напълнихме с камъчета от реката. 
 
 
 След това взехме проби от почвата, като търсихме съдържание на пясък 50-60% и глина между 10-20%. Съдържание на глина, по-високо от посоченото, би причинило свиване. След като решихме, че сме открили подходящата почва, ние изкопахме голямо количество и го транспортирахме до мястото, което се случи да бъде на не повече от 100м.
 
 
 
Следващата стъпка беше да натрошим почвата, която в този момент беше много суха, и да я подготвим за смесване. 
 
 
След това добавихме вода и слама и изляхме сместта във формата върху предварително изкопаните основи и започнахме да я трамбоваме. 

Сместта не се поллучи както трябва и ние решихме да добавим още пясък, който взехме от реката, и не след дълго ние имахме един добър ритъм на работа, като всеки вършеше своя дял от работата, за да можем да напредваме със стабилно темпо, макар и бавно. 


 
Най-накрая ние напълнихме формата и беше време да махнем обвивката  

 

Стената беше много солидна, но не успя да се прикрепи към каменната основа на реката. Все пак би следвало да изпълни мисията си, която, веднъж след като бъде завършена другата стена, ще е да бъде подслон и място за закачване на няколко хамака. След цялото време и усилие вложени в това начинание обаче, идеята за построяване на цяла къща поредством използването на този метод изглеждаше обезсърчаваща. Може би 5 нощи подгряти от Ракия вечери и натоварените дни имаха нещо общо с това наше впечатление. Добрата страна на всичко това беше, че малката стена се състоеше от местен материал, който се среща в изобилие и свободно, и щом като веднъж изчезне, ще се слее обратно с мястото, откъдето е дошъл, като очевидно няма да остави след себе си безпорядък или вредни влияния.

 
 Още за четене 
 
Страхотно онагледяване на процеса

 
 
 
 
Comments