Доброволческа програма Шипка

Доброволческа програма: Изграждане на общност. (пермакултура, градини, културна, социална и екологична дейност) – град Шипка

Пролет 2016- до есен, 2016година

 Доброволческата програма се организира от местна гражданска група в сътрудничество с кметство Шипка и Читалище Светлина – 1861“, гр. Шипка.

Това е една уникална възможност да придобиете нова опитност - в изграждането на общност, в областта на пермакултурата и градинарството, просветна и социална дейност, както и възможност да срещнете интересни хора със сходни интереси и самите вие да променяте света.

Защо организираме тази програма?

Шипка има много предимства – животът тук е по-спокоен, въздухът е свеж, водата и храната са чисти, планината е близо, има богата и добре съхранена  история и традиции в занаятчийството, паметници на културата, и много посетители. В същото време в Шипка културния и социален живот е доста ограничен. За младите и най-малките не се предлагат почти никакви занимания. Младите и учениците са принудени да учат и работят в близкия  град. Много от активните жители напускат селището поради липса на възможности за развитие и реализация. Искаме това да се промени. Градчето има нужда  от модернизиране в много области. За това и имаме нужда от вашата помощ. Искаме да привлечем млади хора, които искат да поживеят на спокойно място и на чист въздух за няколко месеца, млади хора които искат да научат повече за градинарството, пермакултурата и за развитието на общност. В дългосрочен план  се надяваме да привлечем хора, които да се заселят в нашето градче, така че доброволческата програма, може да се разглежда и като първа проучвателна стъпка към заселване в Шипка.

Към кого е насочена програмата:

Хора, които желаят да придобият практически опит, хора които желаят да опитат наживо какво е да се живее в в малко подбалканско градче и хора, които искат да помогнат за подобряване възможностите за живот в това малко градче.

Основни дейности *

  •  Дизайн и създаване на продуктивни, градски пермакултурни градини. – (ще придобиете опит в изграждане на повдигнати лехи, многогодишни растения, фотография, наблюдение и водене на дневник
  •  Проект за градско компостиране и рециклиране (ще придобиете опит в избор на площадка и създаване на система за оползотворяне на органичните отпадъци в града)
  • Домашни пермакултурни градини – (ще придобиете опит в отглеждане на растения с помощта на кокоши трактор, миниферма за червеи, оранжерия, мулчиране, компостиране, приготване  на почвени смески и отглеждане на разсад 
  • Образователен маршрут –екопътека - Облагородяване и популяризиране на образователни планински маршрути (екопътеки) - (информация за защитени животински  и растителни видове, информационни табели и уеб сайт)
  • Културно-просветна дейност: галерия,  читалище - популяризиране, нови изложби, съдействие в дейностите по самофинансиране.  (ще придобиете опит в придобиване на знания за стари самобитни занаяти, контакти с местни майстори, организационен опит 
  • Работа с деца и младежи - работилници, неформално образование,  кръжоци - фотография, музика, самоделия (ще придобиете опит за работа с деца - непосредственост, учене чрез преживяване) 
  • Социална дейност – облагородяване на населеното място – напоителни системи, запустели площи, паркове и градини.

Кои сме ние 

Нашата гражданска група се създаде в отговор на възникнали проблеми в нашето градче. Започна се през 2014 година, когато в резултат на вредни дърводобивни практики беше прокаран горски път в гората над Шипка, тогава се намерихме - няколко по будни хора, които милеят за природата, за хората и за Шипка. 

Целите на групата са:

  •          развитието на Шипка в модерен исторически, културен и пермакултурен град
  •         работа за подобряване условията за живеене в Шипка и привличане на млади хора
  •     защита на природата и хабитатите

Как да се присъедините към нас?

Свържете се с нас по емейл, за да заявите интерес. След това ще организираме скайп разговор, за да се запознаем и да видим дали ще можем да работим заедно.

Условия

Програмата започва в средата на Април до средата на октомври. Не е задължително да се включите за целия срок на програмата . За хората, които не говорят български, програмата предоставя и възможност да практикувате български език, като ще изградим такъв индивидуален план на работа с Вас, който да съобразен с езиковите ограничения.

Идеята на програмата е обмен – вие придобивате опит, a ние получаваме помощ за реализация на нашите цели. Времето, което желаете да инвестирате в този обмен зависи от вас, като нашето предложение е 4-5 часа дневно с изключение на събота и неделя. Към момента не разполагаме с външно финансиране за реализация на програмата, така че е необходимо участниците да покрият разходите по вашия престой. Разходите за наем и консумативи са около 200 лева, a ориентировъчно разходите за храна са от порядъка на 180 до 240 лева на месец. В Шипка е възможно да закупувате чиста храна от местни производители – мляко, сирене, яйца, мед, плодове и зеленчуци. Нужно е да се направи 50% предплата за наема, за да можем да резервираме къщата. 

* Доброволците ще се включат в тези дейности, към които имат интерес. Интересът на доброволците, които ще се приесъединят към програмата ще определи дали ще се работи по всички изброени дейности, възможно е да се добавят и нови дейности при интерес от страна на участниците или при възникване на нови идеи от страна на членовете на гражданската група.

Comments