Музика и изкуства

Обръщаме се към всички художници, музиканти и творци!

Музиката и изкуството лежат в основата на пълноценното съществуване. Пермашип Център промотира художници, музиканти и творци.

По време на нашите курсове провеждаме изложби.

Ако сте музикант пратете ни вашата музика и ние ще я промотираме по време на провежданите тук събития, ако сте художник пратете ни портфолио, ако създавате други произведения на изкуствата, пишете ни.

Ние работим заедно с Артмосферик, които организират различни музикални събития през годината, включително ежегоден фестивал. Те винаги търсят млади таланти и ние ще се радваме да помогнем да ви запознаем.

Нашата визия за бъдещето е да организираме музикални събития и пленери в Пермашип, но започваме с нещо и малко просто (пермакулурния принцип номер 2 :), така че свържете с нас, пратете ни вашите произведения и идеи.


Портфолио на Нели Борисова, изложено в Пермашип

Nellie Borisova   
Comments