Области
 

Text Box

  • Биоземеделие (биодинамични практики, пермакултура, традиционни практики, Щайнер) 
  • Консервиране и съхранение, производство на храни – сирене, кисело мляко, вино, лечебни растения)
  • енергия
  • строителство с естествени материали
  • БЕЗ отпадъци
  • транспорт
  • изкуства
  • квалификация