Компост тоалетни

Компост тоалетни

 

Никога не сме си представяли, че ще популяризираме компостирането на собствения си биологичен отпадък, но когато осъзнахме невероятните способности на компостиращите микроби, както и невроятните вреди, които традиционната канализация нанася на околната среда, то наистина се превръща в нещо, което повече и повече хора би трябвало да правят.

Много хора вече са запознати с компостиращите тоалетни, особено тези от алтернативните движения, които компостират в градините си и са наясно с ползите от рециклирането и намаляването на потреблението ни. Но за всички останали, които не са се замисляли къде отива всичко, след като пуснат водата в тоалетната, мисълта за компостирането на собствените им фекалии е леко смущаваща. Когато опиташ да представиш идеята на някого, те обикновно задават куп негативни въпроси и много от тях оставят темата на разговор все още убедени, че компостиращите тоалетни са нещо опасно и гнусно. Всъщност, стига да се използват както трябва, компостиращите тоалетни не са нито едно от двете.  

Те са ефикасни биологични конвертери на човешкия и домакински отпадък, като пестят и на индивида, и на общността пари и енергия. От тях започва обновяването на безценната ни околна среда, от което отдавна има нужда.

Какво представлява компостиращата тоалетна?

 Представете си я като фабрика за обработка на отпадъци, само че на самото място

Компостиращите тоалетни са системи, които използват методи на компостиране и дехидратация за получаването на използваем краен продукт, който е ценна почвена добавка. Има множество разновидности и марки, както и различни форми и дизайн, които да подпомогнат естествените процеси на разграждане. Използват малко или никаква вода, не са свързани със скъпи канализационни системи, не вредят на околната среда и произвеждат ценен ресурс за градинарството. Кратко търсене из Интернет показва, че многобройните модели варират в цените си от 20 000 долара за свръхтехнологични видове до 20 долара за най-обикновените. Както при повечето еко методи за разрешаване на определени проблеми, каква система ви трябва зависи от условията и самото място, което сте избрали.  


Ползите от компостиращите тоалетни

Ще направите нещо голямо

Ползите от естествените системи за обработка на отпадъци са много и разнообразни. В този параграф от статията ви описваме предимствата на тази система в сравнение със съществуващите отпадъчни системи на базата на вода.  Тези предимства подобряват средата на индивида, общността и природата. Ако сте запознати с ползите от вашата компостираща система, ще я поддържате по-добре и ще сте по-уверени, когато запознавате други с идеята.  

Ползи за индивида

Има много чудесни причини да използвате компостираща тоалетна!

·      Намаляване на потреблението на вода(20-50%) Значително намаляване на използването на вода в домакинството ако не сте на  мрежово водоснабдяване. Ако комбинирате компостиращата тоалетна с употреба на използваната вода за напояване както и някои други техники за намаляване на водното потребление в дома, то разходите ви могат да намалеят с до 60%.

·      Намаляване на проблема с миризмата Ако имате септична яма, то компостиращата тоалетна всъщност ще намали неприятните миризми, а някои по-сложни модели дори разполагат с вентилационна система.

·      Рециклиране на крайния продукт Макар и малък по обем, твърдият краен продукт е ценна хумусна тор, която може да се използва за дървета и градински растения.

·      По-малко натоварване на системите за използване на употребената в домакинството вода Инсталирането на компостиращи тоалетни вместо септични или малки локални системи за третиране води до значително намаляване в натоварването на системата, тъй като се премахва най-замърсената вода. Съответно можете да си позволите по-малки и опростени системи за третиране на употребената вода.

·      Независимост Домакинство с компостираща тоалетна не зависи от евентуалните проблеми на традиционното водоснабдяване.  Ако бъдещи проблеми с недостига на вода  или в инфраструктурата се отразят на канализацията, няма много какво да направите по въпроса. Но пък локалните компостиращи системи са много по-гъвкави и е по-лесно да се ремонтират, стига да се използват правилно.  

·      Рециклиране Компостиращата тоалетна може да рециклира по-голямата част от домакинските ви отпадъци. Остатъци от храна, хартия, шума от градината или мазнина от задържателите за мазнини или използваната в домакинството вода са сред отпадъците, които може да разгради вашата тоалетна. Ако изберете да въведете тръстика в системата си за използване на употребената в домакинството вода, можете да разграждате и оставащите от растенията отпадъци. Няма никакво изразходване на ресурси. 

·      Необичайни места  Компостиращите тоалетни са подходящи за различни ситуации, в които другите системи не са приложими. Скалисти места, липса на водоснабдяване, високо ниво на подпочвените води, близост до течащи води, блатисти места или пък нестабилни от гледна точка на околната среда – всички тези проблемни въпроси могат да бъдат решени с малки промени на основния проект на системата.  

Ползи за общността и околната среда

Освен личните ползи от компостиращата тоалетна, има и редица положителни страни за цялата общност и околната среда.

·      Употребата на вода Намаляването на водопотреблението прави възможно разпределянето на скъпоструващите проекти като резервоари и язовири за повече хора. Това позволява също и използването на нецентрални водни източници.

·      Намаляване на замърсяването на световния океан Използването на компостираща тоалетна не води до почти никакво замърсяване на течащите води, което пък означава повече кислород във водата и по-голяма активност на морския живот.

·      Замърсяването се засича бързо Без канализация, при която водата да отмива отпадъците, би било по-лесно да се установи откъде токсичните отпадъци попадат в речните корита. Представителите на индустрията биха били по-склонни да поемат отговорност ако беше по-лесно да се доказват източниците на замърсяване.

·      Ограничаване на щетите Грешките при употребата и инсталирането на индивидуалните компостиращи тоалетни са с много по-малко значение от подобни в голяма централизирана система. Да не говорим, че са и много по-лесни и бързи за отстраняване.

·      Гъвкавост при планирането Компостиращите тоалетни се изграждат, когато вече има нужда от тях. При стандартните канализационни системи общността поема разходите за самото измисляне на проекта още преди да е почнало прилагането му. Ако пък строежа на канализацията не върви по план, то парите вече са похарчени.

·      По-малко влияние върху околната среда В сравнение с канализационните мрежи, локалното компостиране и използването на употребяваната в домакинството вода имат по-малко влияние върху природата:

Избягва се изливането на големи количества отходни води в реките и океаните.
Не се налага повреждането на почвените слоеве за изграждането на тръбопроводи.
Няма изтичане на отпадъци в подпочвените водни източници поради износване на тръбите.

·      Гъвкавост при проектирането на пространството ви Като се отървете от ограниченията, наложени от канализационната система, проектите за жилища биха могли да се съсреодоточат върху социалните и екологичните аспекти, а не как най-лесно да минават тръбите.

 

За нещо толкова елементарно като технология ползите и за индивида, и за общността са наистина невероятни! Както казва Бил Молисън "Макар и световните проблеми да стават все по-сложни, решенията си остават толкова прости, че срам да те хване."

Comments