Концепции за пермакултура

Концепцията за пермакултурата е термин, който може да бъде дефиниран и под друг начин като например екологични идеи, концепция за устойчиво развитие, идеи за живот в хармония в природата и много други. Има специфична комбинация от идеи и практики, които са довели до отличителните имена, но като цяло всички те споделят една обща насока, тази на идеите, които целят използване на естествения поток на енергия в процеса на проектиране, който, когато бъде приложен, е ефективен и полезен за околната среда като цяло. Тук ще споделим някои от тези идеи.