Цели

*        Да модифицираме съществуващите сгради и земя използвайки пермакултурни техники за дизайн, за да създадем безотпадно стопанство с нулеви емисии на въглероден двуокис, което произвежда повече енергия отколкото консумира и създава стойност за хората и Природата.

*        Да покажем нагледно достъпността и предимствата на природосъобразния и устойчив живот чрез демонстрация на практични решения във всички области на живота - енергия, транспорт, вода, строителство, отпадъци, храна, споделяйки практическа информация с приятелите, посетителите, местната общност, малкия бизнес и общините в  районa и България и извън.

*        Подпомагане на интегрирано градско развитие на гр. Шипка и въвеждане на устойчиви решения в кметсвото – сметосъбиране, почвоизграждане и тн.

 

Comments